VREAU SĂ DEVIN MEMBRU APCI

Calitatea de membru a asociației o poate dobândi orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care se identifică, respectiv prezintă compatibilitate cu scopul Asociației pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor, asumându-și, totodată, implicarea și contribuția activă, morală și/sau materială, la îndeplinirea obiectivelor fixate.
Beneficiile membrului APCI:

• vei aparține unui grup de profesioniști și oameni dedicați care au un scop comun, anume cel de prevenire și control al infecțiilor;
• vei beneficia de reduceri la taxele de participare la diversele evenimente organizare de APCI și partenerii noștri;
• vei avea acces la o serie de documente care te vor ajuta în activitățile specifice asociației;
• vei avea șansa să trimiți ideile tale privind prevenirea și controlul infecțiilor forurilor superioare și să te implici activ în elaborarea de ghiduri, protocoale și materiale informative APCI;
• vei avea acces la o rețea de membri și oameni care împărtășesc aceleași valori și principii profesionale;
• vei primi un card de membru APCI plus toate beneficiile asociate acestuia;
• dacă ești student ai parte de gratuitate la taxa de membru, iar la sfârșitul unui an de activitate APCI vei primi o diplomă de recunoaștere a muncii de voluntariat depusă în cadrul asociației.

Taxa de membru în asociație este în cuantum de 250 lei (douăsutecincizecilei) și se achită înaintea completării formularului de înregistrare.

Taxa de membru se va vira în contul IBAN RO58UGBI0000772011099RON pe numele ASOCIAȚIA APCI specificând la detalii plată: ÎNSCRIERE MEMBRU APCI.

Studenții beneficiază de gratuitate la taxa de membru cu condiția desfășurării unei activități de voluntariat în cadrul evenimentelor APCI organziate de-a lungul anului.

Obligativitatea și/sau cuantumul taxei de înscriere pot fi modificate prin hotărâre a adunării generale. 

• să participe și să își exprime votul în cadrul adunărilor generale;
• să aleagă și să fie aleși în organele de condurere ale asociației;
• să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care vizează organizarea, funcționarea și buna desfășurare a activității asociației;
• să semnalizeze adunării generale orice fel de probleme care vizează organizarea, funcționarea și buna desfășurare a activității asociației, inclusiv prin propunerea de subiecte pentru ordinea de zi;
• să primească sprijin moral și asistență, inclusiv financiară, din partea asociației, în cazuri excepționale și temeinic justificate (precum, însă nelimitat la: boală, accidente, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru din familie, burse și ajutoare financiare pentru studiu și/sau perfecționare).

• să respecte statutul asociației și hotărârile organelor de conducere ale acesteia, contribuind în mod activ la realizarea scopului asumat și ăndeplinirea obiectivelor propuse;
• să participe la adunările generale și/sau la ședințele cosiliului director (când e cazul), personal sau prin mandatar, iar în caz de imposibilitate justificată de a participa, să informeze președintele cu privire la acest aspect, de îndată ce circumstanțele le sunt cunoscute;
• să nu întreprindă niciun fel de acțiune de natură a aduce prejudicii imaginii și intereselor asociației, ori de natură a afecta ori împiedica îndeplinirea scopului și a obiectivelor asumate de către asociație;
• să contribuie material la îndeplinirea obiectivelor asociației, prin achitarea taxei de înscriere și a cotizației de membru periodice;
• în cazul studenților, să depună o activitate de voluntariat de minim 10 ore în folosul acestora cât și al asociației.

Adresă sediu APCI

Str. Grigore Moisil, Nr. 12
Cluj-Napoca, România

Contact

Email: office@apci.ro
Facebook: APCI România