CINE SUNTEM?

"Împreună pentru o prevenție mai bună!"
Asociația pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor sau pe scurt APCI este o comunitate care crede în puterea prevenției și a muncii în echipă indiferent de domeniul de proveniență.

Suntem o asociație alcătuită din profesioniști din domeniul medical și non-medical, dedicați prevenirii, supravegherii și controlului infecțiilor.

Suntem prima asociație la nivel mondial afiliată Infection Prevention Society UK.
Viziunea asociației este ca nici o persoană să nu sufere din cauza unei infecții care ar putea fi prevenită.

Scopul principal al asociației este de a informa, promova și susține o politică de prevenire a infecțiilor, o practică țintită pe pacient sau pe utilizatorul de servicii, precum și siguranța personalului medical, indiferent de locul unde acesta își desfășoara activitatea.

• să conducă, să formeze și să informeze personalul medical și publicul privind agenda de prevenție a infecțiilor la nivel local, național și internațional
• să influențeze și să promoveze baza de  date privind practica prevenirii infecțiilor, adoptată universal
• să fie organizația aleasă de toți cei implicați în prevenirea infecțiilor
• să promoveze diseminarea în unitățile sanitare a practicilor de prevenire a infecțiilor prin formatori interni
• să promoveze și să susțină dezvoltarea și implementarea domeniului de cercetare științifică în prevenirea infecțiilor ca parte a siguranței pacientului
• să definească, dezvolte și susțină competențele personalului medical care desfășoară activități în domeniul prevenirii infecțiilor
•să contribuie la implementarea armonizării bunelor practici și a tehnicilor de îngrijire acordate pacienților, cu scopul de a preveni infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM), prin elaborarea de modele de ghiduri și protocoale de îngrijiri.

• organizarea de campanii și evenimente de conștientizare și promovarea a mijloacelor de prevenire a infecțiilor în rândul personalului medical și al publicului
• organizarea de cursuri de formare de formatori pentru personalul medical din unitățile sanitare
• colaborarea cu organizații naționale și internaționale din domeniul prevenirii infecțiilor și sănătății publice în vederea promovării unor programe eficiente de prevenire a infecțiilor asociate activității medicale
• oferirea de sprijin și consiliere în actualizarea legislației din domeniul prevenirii infecțiilor, precum și a criteriilor de evaluare care stau la baza evaluării calitații și siguranței îngrijirilor oferite pacientului
• participarea activă la definirea proceselor cheie de îngrijire necesare prevenirii infecțiilor, la dezvoltarea instrumentelor de evaluare și monitorizare a gradului de siguranță a pacientului
• derularea de proiecte de consultanță și educație medicală continuă, cu scopul de a facilita procesul de studiu și pregătire a personalului medical în ceea ce privește noțiunile de prevenire a infecțiilor asociate activității medicale (IAAM)
• participarea la revizuirea literaturii de specialitate pentru personalul medical, studenți, elevi
• furnizarea și oferirea accesului la informații de specialitate personalului medical din unitățile sanitare
• derularea de proiecte de cercetare în domeniul sănătății publice
• orice alte activități care contribuie la realizarea scopului și îndeplinirea obiectivelor asociației, care nu contravin legii.

Comitetul Executiv


Alexandru Coman

vicepreședinte

Sergiu Sîngeorzan

președinte

Ramona Marincaș

vicepreședinte

Diana Stoica

secretar

Delia Marcon

cenzor

Adresă sediu APCI

Str. Grigore Moisil, Nr. 12
Cluj-Napoca, România

Contact

Email: office@apci.ro
Facebook: APCI România